Beboerrådet

Beboerrådet består af en repræsentant fra hver gang samt et par stykker fra lejlighederne. Rådet tager beslutninger angående driften af kollegiet og ikke mindst kollegiets faciliteter. Beboerrådet holder møde en gang om måneden med undtagelse af januar, juli og august, samt to møder ved godkendelse af hhv. budget og regnskab – de to sidste er såkaldt beboermøder, hvor alle kollegiets beboere kan møde op. Beboerrådsmøderne foregår på dansk, med mindre engelsk er ønsket af de tilstedeværende.

Endvidere er det beboerrådet, der varetager kollegianerforeningen NYK samt alle kollegiets klubber.

Formand: Keegan, O-02

Organisation

Der findes et dokument med en beskrivelse af organisationen på Nybrogård Kollegiet samt de forskellige organers roller. Dette dokument er dog desværre ikke helt opdateret og aktuelt. Der arbejdes på en opdatering. Dokumentet kan hentes her.