Køkkenkasser

Hver gang på kollegiet har en køkkenkasse, som alle beboere indbetaler 30 kr. pr. måned til. Pengene trækkes automatisk samtidig med huslejen månedligt og indsættes på kollegianerforeningen NYKs konto. Herfra udbetales de til gangens kasserer, der vil have dem til rådighed snarest muligt efter månedens start.

Jf. afstemning i beboerrådet skal en køkkenkassekasserer registreres formelt for at modtage pengene. Dette gøres vha. denne formular (PDF) (docx-version). Formularen skal udfyldes og underskrives med underskrifter fra 10 andre beboere fra gangen samt vedhæftes et underskrevet referat af det køkkenmøde, hvor kassereren blev valgt. Herfra undtages dog førstegangsregistrering ifm. implementeringen af systemet i sommeren 2016.

Den underskrevne formular indsendes til , hvorefter køkkenkassekassereren tilføjes til maillisten , som kan bruges til kommunikation kassererne imellem og for NYKs kasserer til at kontakte køkkenkassekassererne. Eventuelle fejl ved maillisten rapporteres til netgruppen.