Sekretariatet FAQ

DTU Studiekontrol

For at bekræfte din studieaktivitet som studerende på DTU, skal du udfylde den tilsendte formular fra KAB, på nær den del som uddannelsesinstitutionen skal udfylde. I stedet vedlægges en studiebekræftelse, som skal stemples hos DTU’s studieadministration i hovedbygningen. Studiebekræftelsen finder du på DTU Inside ved at logge ind, gå ind under “Værktøjer” og så “Karakterer”. I bunden af denne side finder du “Udskrifter fra STADS”, som sender dig videre til studieselvbetjeningen, hvor du kan vælge “Studiebekræftelse”. Denne printes og stemples, og afleveres sammen med KAB formularen hos Sekrateriatet.