Affald

SkraldecontainereAlmindeligt affald afleveres i lukkede poser i affaldscontainerne udenfor opgangene i køkken-enden, men læg mærke til, hvad du smider hvor.

Papir/aviser og glas bliver genbrugt, hvis du sorterer det og lægger det i den rigtige beholder.

“Storskrald” hører til ved parkeringsplads EF (ud mod vejen).

Brugte batterier smides i den dertil opstillede beholder (i de fleste blokke på reklamehylden).
Kollegiet afleverer sine batterier i den grønne batteribeholder på parkeringspladsen foran AB. Du kan også vælge at aflevere dine batterier her.

Bemærk, at intet affald må stilles på gangene eller trapperne af brandhensyn.
Du kan aflevere brugt tøj i tøjcontaineren ved vaskeriet.

Metalaffald (dåser mm.)

Vi får nu pr. 1. december 2008 muligheden for at sortere metalaffald fra resten af affaldet.

Netop metalaffald er der her på kollegiet specielt stort miljøpotentiale i at få frasorteret og genanvendt. De fleste køkkener har nemlig øl- og sodavandsordninger, der involverer billige, importerede drikkevarer i dåser uden pant fra udlandet. Det er tvivlsomt om ret mange beboere besværer sig med at aflevere dåserne hos f.eks. Netto. Langt de fleste af dåserne ender derfor sammen med restaffaldet og bliver sendt til affaldsforbrænding, hvor de ikke hører hjemme. Ud over aluminiumsdåser vil andet småt metalaffald også i fremtiden kunne frasorteres.

Metalaffaldet vil blive afhentet sammen med storskraldet i 110L klare, lukkede plastsække. Det betyder at hvert køkken kan fylde plastsækkene op og derefter transportere dem ned til storskraldsskuret foran EF. Da De Blå Mænd i forvejen har nok at lave, kan de fyldte plastsække ikke stilles ned til affaldsøerne, men skal afleveres ved storskraldsskuret. Da sække fyldt med tomme aluminiumsdåser og andet småt metal ikke er det tungeste i verden, skulle det dog ikke være noget problem for nogen.

Pt. kan fyldte sække stilles op ad storskraldsskuret og senere vil der blive opstillet et stort bur til sækkene.
Klare plastsække og laminerede skilte, der forklarer, hvad der må komme i sækkene, kan afhentes hos Lars Kaj. Senere vil der forhåbentlig blive investeret i beholdere til plastsækkene til hvert køkken.

Eventuelle spørgsmål til ordningen kan rettes til Anders, S-24 (andersbjoern@hotmail.com)