Telefonsystem vejledning

På denne side er der vejledning til det interne telefonsystem.

Hvad er mit telefonnummer?

Alle telefonnumrene består af fire cifre.

Bor du på et enkelt værelse kan du bestemme dit nummer ud fra følgende:
De første to cifre er bestemt af din blok: AB = 41, CD = 42, EF = 43, GH = 44, JK = 45, LM = 46, NO = 47, PR = 48 & ST = 49
De sidste to cifre er dit værelses nummer.
Fx, J14 (fiktiv) vil have telefonnummer 45 14

Bor du i lejlighed kan det være lidt sværere at regne ud, men følgende skulle give en idé:
De første to cifre er bestemt af din blok: CD = 42, GH = 44, LM = 46, NO = 47 & ST = 49
De sidste to cifre er for C-, G-, L-, O- & S-lejlighederne svarer til værelsesnummeret, men for D-, H- & M-lejlighederne er det næste cifre 8 og det sidste cifre svare til værelsesnummeret.
Fx, C09 (fiktiv) vil have telefonnummer 42 09 & H07 (fiktiv) vil have telefonnummer 44 87

Telefoner på køkkenerne:

1. sal:  72 & 74
Stueetagen: 71 og 73
F.eks. 4571 ringer til J-ulige køkkenet (altså det til venstre set fra gangen)

Alarm

Tast 112 eller 0112.

Ringesignaler

Når din telefon ringer kan du høre forskel på eksterne og interne opkald:

Opringning/opkald

Intern samtale

Fejl på telefonen

Hvis der er noget galt med din telefon, skal du meddele det til varmemesteren.