Intern administration

Sekretariatets side findes her. Her findes information om studiekontrol, interne ventelister, fremleje og opsigelse af lejemål.