Info

Adgang til motionsrummet

Når oprettelsen er foretaget, og adgangskortet er registreret, kan medlemmet få adgang til motionsklubben. Dette sker med adgangskortet, hvilket køres udenpå kortlæseren der sidder ved døren.

Kan du ikke komme ind?

Så gør følgende:

  1. Kortet køres udenpå kortlæseren – der lyder et konstant bip, når døren åbnes. Der lyder flere bip med mellemrum, hvis kortet bliver afvist.
  2. Uanset handlingen så kommer der ingen biplyde frem. Dette kan skyldes flere ting, men det anbefales at skrive til formændene.

I tilfældet af det er adgangskortet der er årsagen, til der ikke kan fås adgang, kan følgende gøres:

  1. Er kortet i stykker? Så skal det udskiftes hos varmemesteren.
  2. Er kortet blevet spærret på grund af manglende betaling til rengøring? Så skal der betales til formændene for genåbning af kortet.

Betaling til rengøring!

(Også under vedtægter/regler)

Står du i den situation at dit kort er blevet spærret på grund af manglende betaling til rengøring, så er løsningen simpel. Betalingen kan ske gennem næstformandens postkasse [hvem er det? -klik her]; En konvolut eller lign. indeholdende kr. 100 samt påført medlemmets: navn, værelsesnummer og cpr. nr. (på nær de sidste 2 cifre). Anvendes udleveret adgangskort til motionsrummet, noteres nummeret på dette.

Aktiveringen af medlemmets sygesikringskort/adgangskort vil så vidt muligt ske inden 2 uger. Der kan dog forekomme perioder hvor systemet enten er nede, eller vi har travlt med studierne, hvor det må forventes at oprettelsen kan tage længere tid!

Hvad går pengene til?

Pengene betalt ved indmeldelse går til rengøring og udstyr.