Musikrummet

Musikrummet ligger i kælderen under EF køkkenerne. For at bruge rummet skal du bo på kollegiet og være medlem af klubben musikrummet. Det er gratis at være medlem.

I rummet står der både gear som er rummets, men også privat gear tilhørende beboere. Pt. står der et trommesæt, et klaver og et øve-PA-anlæg med kombineret mixer som er rummets og frit må bruges. Privat gear skal være markeret med labels med navn og værelse, samt om andre må bruge det (hvis intet står om dette, må andre selvfølgeligt ikke bruge det).

Rummet skal så vidt muligt efterlades opryddet og i pæn stand.

Reservation af øvetider foregår pt. ved at skrive sig på sedlerne der hænger på døren. Man kan højst have rummet i fire timer hvis der er andre der også vil bruge det samme dag. Det er ikke tilladt at spille efter kl. 22.

Klubtilmeldingssedlen som kan hentes her skal udfyldes og afleveres til varmemesteren for at få adgang til rummet.

Nedenfor findes et par billeder af rummet.