Ansøgning af lejligheder

Indstillingskriterierne for lejlighederne (dvs. ikke de alm. kollegieværelser) er følgende (pr. 8/12-2017):

Ventelisten vil blive behandlet i følgende rækkefølge:

  1. Studerende par der allerede bor på kollegiet – også med barn
  2. En studerende der allerede bor på kollgiet + en ekstern studerende – også med barn
  3. Enlig studerende med et eller to børn
  4. Studerende par der ikke allerede bor på kollgiet – også med barn

I forbindelse med punkt 1 og 2 skal det bemærkes, at her menes kun beboere – ikke fremlejere.

I forbindelse med punkt 1, 2 og 4 skal det bemærkes, at her menes et kærestepar/samlevende par. Hvis den ene part flytter, skal den tilbageblevne fraflytte lejligheden og tilbydes et enkeltværelse.

Bemærk venligst, at der ikke tillades indflytning i lejlighed, såfremt én eller begge lejere har <6 mdr. studietid tilbage. Ved eventuelle dødsfald gives der dispensation af bestyrelsen i op til et år. Ønsker du som nuværende beboer på Nybrogård Kollegiet at blive skrevet op på ventelisten i køgruppe 1 eller 2, bedes du kontakte kollegiets sekretariat. Ønsker du at blive skrevet op på ventelisten i køgruppe 3 – 4 bedes du ansøge herom elektronisk via kollegiets administrator KAB – læs mere om ansøgningsproceduren her.