Priser

Priserne er aktuelle fra februar 2021.

Beløbet er ved indflytning justeret efter forrige lejers faktiske forbrug. Á conto-beløbet justeres automatisk efter det faktiske forbrug samtidig med afregningen for forrige varmeår (sker omkring april/maj året efter); der er fradrag for værelser med udsat placering. Synes man, at á conto-beløbet er for højt, kan det justeres ved at kontakte KABs energiområde.
Den endelige afregning af el og varme vil ske, når energiregnskabsåret er slut. Husk derfor ved flytning at meddele til KAB, hvor de kan komme i kontakt med dig som tidligere lejer.
Ved indflytning skal der betales et depositum tilsvarende tre måneders leje (kun husleje).

Kollegieværelse

Husleje kr. 2.286,00
a/c varme kr. 229,00
a/c el kr. 216,00
TV og IT kr. 14,00
Kollegianerforeningen kr. 30,00
Internet kr. 26,00
Køkkenkasse kr. 30,00
I alt kr. 2.831,00
Depositum kr. 6.858,00

Lejlighed

Husleje kr. 4.553,00
a/c varme kr. 356,00
a/c el kr. 336,00
TV og IT kr. 14,00
Kollegianerforeningen kr. 60,00
Internet kr. 26,00
I alt kr. 5.345,00
Depositum kr. 13.659,00