Faciliteter

Se her Faciliteter | Nybrogård Kollegiet

Kollegiet tilbyder en række faciliteter, hvoraf de fleste er gratis:

Internet: 100mb/s internetforbindelse (delt 10 Gb/s forbindelse, 100Mb/s per værelse).

TV: Stor og lille TV pakke.

Telefoni: Gratis intern fastnettelefoni.

Vaskeri: 10 vaskemaskiner og 4 tørretumblere.

KælderCaféen: Kollegiets egen hyggelige bar med billige øl/drinks.

Kiosk: Lokal kiosk med studievenlige kioskpriser og -åbningstider.

Cykelskure: 3 aflåste cykelskure til kollegiets beboere.

Udlånseffekter: Lån af trailer, trækvogn og værktøj.

Klubber: Hyggelige rammer for motion, kreativitet og socialt samvær. Du kan se alle vores klubber her, hvor et par eksempler er:

       Cykelværksted: En mulighed for at lappe et dæk eller arbejde på større cykelprojekter.

       Kanoer: Kollegiet ejer en række kanoer, som frit kan benyttes af beboere.

       Motionsrum: Et mindre motionsrum med forskellige træningsmaskiner og vægte,
som frit kan benyttes af beboere.

       Musikrum: Øvelokale med PA-anlæg og instrumenter.