Priser

Med et gennemsnitligt forbrug (varme/el), lille TV-pakke og internet koster et kollegieværelse ca. 2.400 kr. om måneden.

Udspecificerede priser*

(opdateret fra 22/10-2017)

Huslejen for et kollegieværelse er 1.768 kr./måned og for en lejlighed ca. 3.560 kr./måned, begge inkl. vand.

Ved indflytning skal der betales et depositum tilsvarende tre måneders leje (kun husleje).

Udover selve huslejen kommer der en række månedlige udgifter, hvoraf nogle er valgfrie:

Udover ovenstående betales der for varmeforbruget á conto hver måned:

Energiforbrug værelser (ca.):

Energiforbrug lejligheder (ca.):

Ovenstående beløb er ved indflytning justeret efter forrige lejers faktiske forbrug. Á conto-beløbet justeres automatisk efter det faktiske forbrug samtidig med afregningen for forrige varmeår (sker omkring april/maj året efter); der er fradrag for værelser med udsat placering. Synes man, at á conto-beløbet er for højt, kan det justeres ved at kontakte KABs energiområde.
Den endelige afregning af el og varme vil ske, når energiregnskabsåret er slut. Husk derfor ved flytning at meddele til KAB, hvor de kan komme i kontakt med dig som tidligere lejer.

*Priser justeres pr. 1. august hvert år