Beboerrådet

Introduktion

Beboerrådet består af en repræsentant fra hver gang samt et par stykker fra lejlighederne. Rådet tager beslutninger angående driften af kollegiet og ikke mindst kollegiets faciliteter. Beboerrådet holder møde en gang om måneden med undtagelse af januar, juli og august, samt to møder ved godkendelse af hhv. budget og regnskab – de to sidste er såkaldt beboermøder, hvor alle kollegiets beboere kan møde op. Beboerrådsmøderne foregår på dansk, med mindre engelsk er ønsket af de tilstedeværende.

Endvidere er det beboerrådet, der varetager kollegianerforeningen NYK samt alle kollegiets klubber. Formanden for beboerrådet er Thorbjørn Frankel der kan kontaktes på

Repræsentanterne for lejlighederne og gangene for 2021 kan ses på tabellen.

Tilføj punkt til dagsorden / Meld afbud

Ved eventuelle punkter til beboerrådsmødernes eller beboermødernes dagsordener indsendes en mail til beboerrådssekretæren på beboerraads_sekretaer@nybro.dk. I mailen skal der stå dit fulde navn, værelses nr. samt beskrivelse af punktet.

Som beboerrådsrepræsentant har man mødepligt, og der vil derfor blive taget protokol på møderne. Ved afbud eller sygdom skal man derfor skrive til beboerrådssekretæren senest dagen før mødet finder sted, eller send gangens suppleant i stedet. Hvis en beboerråds repræsentant er blevet væk 2 gange på et halvt år, uden tidligere afbud, vil denne blive afsat sin post som repræsentant og skal derefter genvælges ved et køkkenmøde.

Organisation

Beboerrådet og dets forening ”Kollegianerforeningen NYK”, har flere ansatte og frivillige der varetager de daglige, underliggende administrative og praktiske opgaver, heriblandt
Beboerrådsformanden: Thorbjørn Frankel,

Beboerrådssekretæren: Christina,

Beboerrådskassereren: Magnus,

Kommunikationsansvarlige: Laura,

Netværks-gruppen: Flere ansatte,

Yderligere er der frivillige indenfor beboerrådsrepræsentanterne, Kælder Caféens bestyrelse og de forskellige klubformænd.

At drive et kollegie kræver et større mængde arbejde, og den daglige drift ville ikke være muligt uden et godt samarbejde. Der er dog adskillige flere grene, der bedst kan beskrives via diagrammet der kan findes her. Der findes yderligere dokument med en beskrivelse af organisationen på Nybrogård Kollegiet samt de forskellige organers roller. Dette dokument er dog desværre ikke helt opdateret og aktuelt. Der arbejdes på en opdatering. Dokumentet kan hentes her.

Hvis du ønsker at læse mere om vedtægterne / reglementet klik her.