Sekretariatet

Sekretariatet behandler studiekontroller, dispensationsansøgninger, interne ventelister, opsigelse af lejemål samt fremleje. Kontoret i GH-kælderen har følgende åbningstiderne mandag 19:00-20:00 og torsdag 20:00-21:00.

Åbningstiderne tager forbehold for beboerrådsmøder og lignede. Det vil sige der vil være lukket på dage hvor der afholdes beboerrådsmøder.

Datoerne for næste beboerrådsmøde er at finde i indkaldelsen til næste møde udsendt pr mail til alle tilmeldte netværksbruger, i Nybrotidende og på døren til vores lokaler i H kælderen.

Adresse

Sekretariatet
Nybrogård Kollegiet
Kælder H
Nybrovej 304
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 21 48 54 55
Email: