Klagenævnet

Ved overtrædelse af kollegiets husorden kan der indgives en klage til kollegiets klagenævn.

Vi henviser til, at du snakker med vedkommende, før du klager, så personen er opmærksom på problemet.
Hvis den generende adfærd fortsætter, kan din klage indgives skriftligt enten som brev eller e-mail.

Det er vigtigt for os, at du i din klage inkluderer følgende:

Ved klage på brevform ønskes underskrift(er) på klagen.
Hvis der klages over e-mail, kan eventuelle medklager/vidner sættes CC på klagen, så vi kan svare tilbage til jer alle på én gang.
Klagerne behandles i klagenævnets kontortid.

Klagenævnet har kontortid tirsdag fra kl. 19.30 til 20.00.

Kontakt adresse

Klagenævnet
Nybrogård Kollegiet
Kælder H
Nybrovej 304
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: