Bestyrelsen

Nybrogård Kollegiet er en selvejende institution, der har bestyrelsen som øverste ansvarlige ledelse. Bestyrelsen står bl.a. for, at budgetterne er sammenhængende samt at love og regler for ungdomsboliger bliver overholdt – herunder ‘Bekendtgørelsen om organisation af ungdomsboliger opført med statsstøtte’ (som kan hentes via dette link). Det er også bestyrelsen, der træffer alle større beslutninger omkring vedligehold og opgraderinger på kollegiet.

Dispensationer

En anden af bestyrelsens vigtige funktioner er at behandle dispensationsansøgninger fra beboerne. Har du af en eller anden grund behov for en dispensation fra kollegiets regler, kan du altså søge om dispensation hos bestyrelsen gennem kollegiets sekretariat.

Bestyrelsen har ingen kontortid, men mødes som minimum hver tredje måned og behandler dispensationsansøgninger.

Sekretariatet har mulighed for at godkende dispensationsansøgninger på op til tre måneder. Yderligere dispensation skal søges hos Bestyrelsen og evt. ansøgninger skal sendes til . Det er vigtigt at inddrage al den information, der vedrører din sag. Det er f.eks.:

Det er et ufravigeligt krav for at være beboer på Nybrogård Kollegiet, at man er under uddannelse. Bestyrelsen giver derfor kun under særlige omstændigheder (eks. alvorlig sygdom) dispensation til forlængelse af lejekontrakten udover de tre måneders opsigelsesvarsel. Særlige omstændigheder omfatter blandt andet IKKE:

Udenlandske studerende behandles efter samme vilkår som danske studerende. Bestyrelsen imødekommer som udgangspunkt ansøgninger om forlængelse i op til én måned, ved dokumenteret købs-/lejekontrakt – såfremt dette er nødvendigt for at få ind- og udflytningsdatoerne til at passe sammen.

Adresse

Bestyrelsen
Nybrogård Kollegiet
Kælder H
Nybrovej 304
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: