Canoe Club

Lauget

Lauget er mest brugt i sommerperioden, men det er tilladt at padle hele året, så længe der ikke er is på søerne.

I vinterperioden er det en smuk tur at padle op af Mølleåen til Frederiksdal. I perioden 15. september til 1. maj sejler bådfarten ikke, hvilket gør vandet krystal klart.

Til tider kan man fra kano eller kajak se mindre og større fisk sole sig i det klare vand, se isfugl eller med held se en hjort svømme i åen.

Redningsvest skal bæres fra 1. oktober til 1. maj, men alle henstilles til at bære den hele året.

I perioden 15. april til 15. maj, som er fuglenes yngletid, er det ikke tilladt at gå i land på øerne i Bagsværd- og Lyngby sø.

Lauget drives af frivillige kræfter som ulønnet arbejde.
Der bruges omkring 25.000 på reparationer og udstyr pr. år.

Dette går hovedsageligt til reparation af vores udstyr.

Det er ikke tilladt at tage en kano som man ikke har booket.

Der kan læses mere om vores ro farvand på Lyngby-kanoklubs hjemmeside.

https://www.lyngby-kanoklub.dk/hvor-maa-man-ro

Behandl vores udstyr pænt, ellers går det i stykker.

Ved fejl og mangler send en e-mail fra den mail-adresse du har registreret på beboerlogin.

 

Hvis der er andre spørgsmål, bedes du sende en email til


Reservering

 

For at lave en Reservering kræves det, at man er medlem af Kano- og kajaklauget. Man bliver medlem hos varmemesteren, Lars Kaj.
Hvis man også vil padle kajak skal man deltage i et introduktionskursus for at lære lidt om de forskellige kajakker, udstyr og regler for brug af kajakkerne. Datoer for introduktionskurset vil blive sendt til medlemmer via mail, hvor yderligere information vil tilgå.

Er man medlem, er det muligt at reservere igennem sit beboer-login (øverste højre hjørne på hjemmesiden). Dette er den samme bruger og adgangskode, man bruger for at komme på K-net.
Når medlemmet er logget ind, så er det muligt at lave en reservering ude i venstre side.

Koder til kanoer og kajakker fås pr. email. på den email der er opgivet under beboerlogin.

OBS.: Der må kun lejes MAX 4 kanoer og kajakker pr. medlem/dag.

Vigtig info: Der er begrænset plads til private fartøjer på kollegiets område. Private fartøjer skal altid registreres hos Kano – og Kajaklaugets formand. Hvis ikke, fjernes de fra klubbens område!

kajak_forside

Medlemsliste

(Medlemslisten er fjernet, for det samme grund som beboerlisten)

Reserve

For creating a reservation you need to be a member of the Canoe – and Kayak Club. Janitor, Lars Kaj, is able to make you a member.

Are you already a member, it is possible to reserve through the booking system with you resident login (upper right corner of the homepage). This is the same user and password you use when connecting to K-Net.

When you are logged in, it is possible to create a booking in the left side of the homepage.

Passwords to the canoes and kayaks are writting down in the forum.

NB.: You are only allowed to reserve 4 canoes and kayak per member/day.

Importan info: There is limites space for private vessels. Private vessels need to be registered. The Chairman of the Canoe – and Kayak Club can do this for you. If they are not registered, they will be removed!

kajak_forside

Members list

(The members list has been hidden for the same reason as the residents list)