Hjemmesiden

Hjemmesiden drives af indholdsstyringssystemet WordPress. Netgruppen står for den tekniske del, mens indholdsdelen er styret af den kommunikationsansvarlige.

Hvis du har ændringsforslag eller kommentarer til hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte den kommunikationsansvarlige. Du finder kontaktinformationerne her.

Hvis du er webredaktør på hjemmesiden kan du via dette link tilgå administrationssiden, hvorfra indholdet kan redigeres.