Hjemmesiden

Hjemmesiden drives af indholdsstyringssystemet WordPress. Netgruppen står for den tekniske del, mens indholdsdelen er forsøgt uddelegeret til de relevante kollegianere.

Hvis du er webredaktør på hjemmesiden kan du via dette link tilgå administrationssiden, hvorfra indholdet kan redigeres.