Parkering

Parkering af biler og andre motorkøretøjer

Bilparkering på Nybrogård kollegiet kan foregå på en af kollegiets fem parkeringspladser.

Det anbefales at al langtidsparkering foregår på de mindre brugte pladser, de først beskrevne ovenover. Det er kun tilladt at standse på tilkørselsvejene, da disse også fungerer som brandveje. Stierne mellem pladserne og stierne inden for bommene er betegnet som brandveje. Der er indkørsel forbudt bag bommene og bag varmecentralen, såfremt der ikke er tale om levering af varer til Kollegiet eller ydelser bestilt af Kollegiet. Flyttebiler og aflæsning/ladning af flyttelæs er derfor ikke tilladt i disse områder.

Parkeringstilladelse og gæsteparkering via OPARKO

Her finder du alle de nødvendige oplysninger vedrørende parkeringsbøder og procedurer på vores kollegie. Læs venligst alle trin igennem fra top til bund, før du skriver om mulige spørgsmål.

Vi opfordrer alle beboere til at være ansvarlige for egne køretøjer og overholde kollegiets parkeringsregler.

Afgifter: Parkeringsbøden er pr. d. 03-10-2023 875 kr. og vil blive påkrævet ved overtrædelse af følgende parkeringskrav. Parkeringskontrol vil blive udført af Klagenævnet, som håndterer størstedelen af parkeringsprocedurer under Parkeringskompagniet.

Parkeringskrav:

Hvordan får jeg en P-tilladelse?: Mangler du en P-tilladelse, så skriv til Klagenævnet: med følgende informationer. Med dem vil I blive oprettet i appen ”OPARKO”, hvor I selv kan registrere jeres bil. I får en mail tilbage med loginoplysninger til appen. Skriv følgende:

Hvordan bruger jeg OPARKO? (når du har fået login af Klagenævnet)

Se følgende video om, hvor I selv kan oprette en tilladelse til jeres køretøj i OPARKO: https://oparko.com/wp-content/uploads/2023/07/Sadan-opretter-du-en-tilladelse.mp4

Annullering: Hvis du mener, at du har fået en parkeringsbøde uberettiget, kan du anmode om en annullering ved at kontakte Klagenævnet på mail:

Spørgsmål: Har du læst det hele igennem, og har du stadig spørgsmål, så kan du skrive til os i Klagenævnet med spørgsmål:

OBS! Ved børnehaven er det ikke tilladt at holde indenfor den røde markering på billedet nedenfor, da det tilhører kommunen. Får du en parkeringsbøde ved at holde her, er det IKKE Klagenævnet der udsteder bøden, og det er derfor ikke Klagenævnet man skal kontakte.

Ekstra: Bemærk at følgende skilte er placeret ved parkeringsområder hvor det er tilladt at holde med P-tilladelse fra OPARKO.

Regler om udenlandske biler i Danmark

Når en udenlandsk bil indføres i Danmark skal følgende regler følges: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1809700&vId=202412&search=blanketter (Eksternt link, som kan blive ændret af anden indstands) Det vil sige at alle biler fra udlandet skal registreres inden for 14 dage fra indførelsen til landet eller der skal søges om dispensation hos SKAT.

Regler om biler uden nummerplader

I følge færdselsloven §123 kan politiet på forandledning fjerne disse køretøjer efter varsling af ejeren. Også på vores arealer med offentlig adgang.

Parkering af cykler

Cykler må kun parkeres i cykelskure og i/ved cykelstativer. Knallerter og scootere må også parkeres i cykelstativerne og i cykelskurene. Overholdes dette ikke kan de flyttes uden varsel.