Parkering

Parkring af biler og andre motorkøretøjer

Bil parkering på Nybrogård kollegiet kan foregå på en af kollegiets fem parkeringspladser.

Det anbefales at al langtidsparkering foregår på de mindre brugte pladser, de først beskrevne ovenover. Det er kun tilladt at standse på tilkørselsvejene, da disse også fungerer som brandveje. Stierne mellem pladserne og stierne inden for bommene er betegnet som brandveje. Der er indkørsel forbudt bag bommene og bag varmecentralen, såfremt der ikke er tale om levering af varer til Kollegiet eller ydelser bestilt af Kollegiet. Flyttebiler og aflæsning/ladning af flyttelæs er derfor ikke tilladt i disse områder.

Regler om udlandske biler i Danmark

Når en udenlandsk bil indføres i Danmark skal følgende regler følges: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1809700&vId=202412&search=blanketter (Eksternt link, som kan blive ændret af anden indstands) Det vil sige at alle biler fra udlandet skal registreres inden for 14 dage fra indførelsen til landet eller der skal søges om dispensation hos SKAT.

Regler om biler uden nummerplader

I følge færdselsloven §123 kan politiet på forandledning fjerne disse køretøjer efter varsling af ejeren. Også på vores arealer med offentlig adgang.

Parkring af cykler

Cykler må kun parkeres i cykelskure og i/ved cykelstativer. Knallerter og scootere må også parkeres i cykelstativerne og i cykelskurene. Overholdes dette ikke kan de flyttes uden varsel.