Kort over haverne

Nybrogård Haveforening råder over tre haveområder på kollegiet, CD-, LM-, og NO-haverne. Disse er placeret langs Lyngby Sø. Nedenfor findes både oversigtskort og plankort over de tre haveområder. Vær opmærksom på at haveområderne løbende ændrer sig idet haver deles op, lægges sammen mv.
Pr. 9. November 2020 er nedenstående kort gyldige – størrelsesforholdene er dog ikke korrekte.

Oversigtskort:

Oversigtskort

CD-haverne:

Kort over CD-haverne

LM-haverne:

Kort over LM-haverne

NO-haverne:

Kort over NO-haverne