Kompostvejledning

I anledning af at vi har fået købt to ekstra kompostbeholdere, vil dette afsnit kort referere komposteringsvejledningen fra “HUMUS komposteren” folderen. Man kan også hente folderen på Internettet.

Brug beluftningsstokken
Det er vigtigt at vi rusker op i kompostmassen med den såkaldte beluftningsstok, som befinder sig ved hver have afdeling. Den skal bruges på den måde at man presser den med de to vinger ind i kompostmassen. Når man trækker stokken til sig, breder vingerne sig ud til et ”anker”, der ”pløjer sig” gennem kompostmassen og lufter den.

Bedre kompostering og fjerne det omsatte kompost
Et godt råd er at man engang imellem graver et par skovlfulde omsat kompost ud af side åbningen forneden og fordeler det oven på det friske affald i beholderen. Herved opnås at komposteringen går hurtigere i gang. Husk også jævnligt at dreje komposterens krop et lille stykke, så man ikke tager kompost ud det samme sted hver gang. Det er derfor også vigtig af I ikke placerer haveaffaldet opad eller rundt om kompostbeholderen.

Hvis man vil have fjernet det gode kompost jord, kan man fjerne hele kompostbeholderens krop, skovle det uomsatte til side, bruge det omsatte, sætter kroppen på igen og skovler den uomsatte tilbage i kompostbeholderen.

Hvornår skal komposten bruges?
Helt omsat kompost kan bruges i haven marts-april-maj måned i lagtykkelse på 1–2cm. Det uomsatte kompost kan bruges som gødning i november-december måned i lagtykkelse på 3–5cm. Anvend evt. komposten som gødning og jorddække i urtehaven ved at fordele den mellem grøntsagsrækkerne ca. 14 dage efter, at planterne er spiret frem af jorden.

Sorteringsvejledning

Fra køkkenet:
Skræller og rester fra grøntsager og frugt – ogå kogte og stegte rester – men ikke for mange skræller fra citrusfrugter.
Skorper og rester fra kager og brød – men ikke for store stykker og for meget af den slags.
Theposer med blade og kaffefiltre med grums.
Afskårne blomster
Knuste ægge- og nøddeskaller og korkpropper

Fra haven:
Vegetabilsk affald fra haven
Græsafklip skal tørres før det kommer i og der må ikke komme for store mængder af gangen.
Grene skal findeles, ellers tager det for lang tid.

Det må ikke komme i kompostbeholderen:
Pap og papir
Animalsk affald
Mælkeprodukter
Støv fra støvsugerposer, gulv- og gadeopfej.