Vedtægter

§ 1. Havegruppen har Beboermødet som øverste myndighed.

§ 2. Administration:

§ 3. Medlemmer

§ 4. Jord

§ 5. Redskaber

§ 6.Bærbuske

§ 7. Havegruppen består så længe der er medlemmer.

§ 8. Disse vedtægter afløser tidligere regler for Havegruppen (NT 20/11-1977, NT 1/4-1993 og NT 1/7-2004).

§ 9. Disse regler eller anden form for information trykkes i Nybronøglen til indflyttere.