Indmeldelse

Adgang til Kanoerne

Indmeldelse i lauget foregår ved at man henvender sig på varmemesterens kontor i åbningstiden. Du bliver oprettet som medlem elektronisk med med dit vaskekort. Det er gratis.

Adgang til kajakkerne.

For at få adgang til kajakkerne skal du, efter at du er blevet oprettet som medlem af kanogruppen, kontakte formanden og aftale tid til en obligatorisk introduktion til kajak udstyret. Hvis der er spørgsmål så kontakt formanden, (se bestyrelsen)

Det kan godt tag noget tid før det er muligt at få et intro kursus til kajakkerne.

For at blive medlem skal du underskrive denne formular.

 Facebook-gruppe

Hvis du ønsker at hjælpe til i klubben, eller bare høre hvad der sker. Bliv medlem af gruppen:

Nybrogaard Kano og Kajak Klub | Facebook