Fremleje

Fremleje af dit værelse eller lejlighed foregår gennem sekretariatet. Du skal være særligt opmærksom på følgende regler og procedurer, når du skal fremleje dit værelse:

Download en fremlejekontrakt

Uddybelse af ovenstående regler kan findes herunder, som du bør læse, hvis du overvejer at fremleje.

Uddybelse af fremlejeregler:

Er årsagen til din fremleje af uddannelsesmæssig karakter, kan du som fremlejegiver fremleje dit lejemål i op til 6 måneder fra den 1. eller 15. i måneden – længerevarende fremleje kræver særlig dispensation fra bestyrelsen.

Hvis årsagen til din fremleje er af uddannelsesmæssig karakter, kan du fremleje dit værelse i op til seks måneder (dette kan for eksempel være hvis du skal på udvekslingsophold eller i meritgivende praktik). Dit uddannelsessted under fremlejeperioden skal geografisk være udenfor rimelig pendlerafstand af Nybrogård Kollegiet – for eksempel kan du altså ikke fremleje i denne kategori med baggrund i et praktikophold i Københavnsområdet.

Såfremt du har brug for at fremleje dit lejemål i mere end seks måneder, skal du søge dispensation til dette hos kollegiets bestyrelse. Fremlejeperioden skal starte enten den 1. eller 15. i måneden af hensyn til opkrævning af husleje som kun kan gøres for en halv eller en hel måned.

Du kan som fremlejegiver maksimalt fremleje dit lejemål i 3 måneder fra den 1. eller 15. i måneden hvis årsagen til din fremleje ikke er af uddannelsesmæssig karakter.

Hvis årsagen til din fremleje ikke er af uddannelsesmæssig karakter, kan du fremleje dit værelse i op til tre måneder (dette kan for eksempel være hvis du tager ud at rejse i op til tre måneder i sommerferien).

Fremlejeperioden skal starte enten den 1. eller 15. i måneden af hensyn til opkrævning af husleje som kun kan gøres for en halv eller en hel måned.

Kollegiets fremlejekontrakt skal altid udfyldes.

Kollegiets fremlejekontrakt skal udfyldes når du fremlejer. Dette skyldes at kontrakten er godkendt af KAB og udarbejdet af en advokat og ved at udfylde denne kan KAB juridisk hjælpe i tilfælde af problemer. Fremleje eller fremlån af dit lejemål uden kontrakt og uden oplysning til sekretariatet og KAB er et brud på din lejekontrakt.

Kollegiets fremlejekontrakt kan du få udleveret hos sekretariatet i åbningstiden eller fremsendes i pdf format ved at skrive til . Udfyldte fremlejekontrakter accepteres dog kun af sekretariatet i papirform og med originale underskrifter fra fremlejetager og fremlejegiver, det vil sige kopier, scan eller billeder accepteres ikke!

Kollegiets fremlejekontrakt skal være udfyldt og godkendt af sekretariatet senest en måned før fremlejeperioden starter.

Fremlejekontrakten skal være godkendt af sekretariatet senest en måned før fremlejeperioden træder i kraft. For eksempel starter fremlejeperioden 1. marts skal den udfyldte fremlejekontrakt være afleveret og godkendt af sekretariatet senest d. 1. februar. Det anbefales kraftigt at aflevere fremlejekontrakten til sekretariatet i sekretariatets åbningstid, så du kan få svar om kontrakten er accepteret med det samme. Når kontrakten er indsendt til KAB skrives fremlejetager ind på indflytningslisten til fremlejeperiodens begyndelse og på udflytningslisten til fremlejens ophør.

Er fremlejekontrakten ikke afleveret til sekretariatet mindst en måned inden fremlejeperiodens begyndelse risikerer du at kontrakten enten ikke kan accepteres eller at fremlejeperioden må rykkes så startdatoen overholder en-måneds-kravet. Dette betyder, at ønsker du at fremleje dit lejemål per den 1. marts, men først afleverer fremlejekontrakten efter den 1. februar til sekretariatet risikerer du at fremlejeperiodens start rykkes til den 15. marts.

Start derfor altid i god tid!

Både fremlejetager og fremlejegiver skal altid være studieaktive gennem hele fremlejeperioden – dokumentation herfor skal vedlægges fremlejekontrakten.

Uanset længden af fremlejen, er det et krav at både fremlejetager og fremlejegiver er studieaktive i hele fremlejeperioden. Sekretariatet skal have dokumentation herfor. Dokumentation for fremlejegivers studieaktivitet eventuelt i udlandet kan være et optagelsesbrev fra det udenlandske universitet eller lignende. Er du i tvivl om hvilken dokumentation der er tilstrækkelig bedes du kontakte sekretariatet. Fremlejetager skal ligeledes vedlægge dokumentation for sin studieaktivitet i Danmark, eventuelt ved at udfylde en studiekontrol.

Dokumentation for begge parters studieaktivitet i fremlejeperioden er meget vigtig. Er dokumentation for studieaktivitet i hele fremlejeperioden ikke vedlagt fremlejekontrakten, kan sekretariatet ikke godkende fremlejen.

Din egen lejekontrakt skal være gyldig gennem hele fremlejeperioden.

Da din lejekontrakt fornys en gang om året ved at du afleverer studiekontrol, kan du risikere at din kontrakt udløber mens du fremlejer dit lejemål – eller at du modtager en studiekontrol mens du ikke bor på kollegiets adresse. Det er derfor en god idé at få fornyet din kontrakt inden fremlejeperioden begynder, ved at udfylde en ny studiekontrol. Hvis du er i tvivl om hvornår din kontrakt udløber kan du altid kontakte sekretariatet og få datoen oplyst. Du skal være opmærksom på at dokumentation for din studieaktivitet i forbindelse med fremleje IKKE svarer til en studiekontrol og derfor IKKE automatisk fører til forlængelse af din kontrakt.

En studiekontrol som du modtager under en fremleje skal stadig udfyldes og afleveres rettidigt, hvilket kan være besværligt, hvis du bor andetsteds og særligt i udlandet.

Det er IKKE tilladt at tjene penge på at fremleje sit lejemål ud på Nybrogård Kollegiet.

Huslejen skal fastsættes således at den dækker de reelle udgifter til husleje på Nybrogård Kollegiet for fremlejegiver i fremlejeperioden – det er IKKE tilladt at fastsætte huslejen højere end dette og dermed tjene penge på at fremleje sit lejemål ud på Nybrogård Kollegiet.

Det er IKKE tilladt at fremleje sit lejemål via airbnb.com eller lignende portaler.

Udlejning via airbnb.com og lignende portaler kategoriseres som fremleje, selvom udlejningen kun foregår over få dage. Da udlejning gennem disse portaler ikke lever op til kollegiets regler for fremleje (idet der f.eks. ikke godkendes fremlejeaftale af Sekretariatet, foretages studiekontrol mv.), da er der tale om ulovlig fremleje hvilket er alvorligt og kan have konsekvenser for dit fortsatte lejemål på kollegiet. Lad derfor være med at benytte disse sider til at fremleje dit lejemål på Nybrogård Kollegiet.

Rådfør dig altid med sekretariatet når du skal fremleje dit lejemål.

Der er mange regler, som skal følges og overholdes i forbindelse med en fremleje, som kan være svære at holde styr på. For at mindske risikoen for misforståelser og fejl i forbindelse med fremlejen bør du kontakte sekretariatet, som kan hjælpe dig med udfylde fremlejekontrakten korrekt og aflevere de korrekte dokumenter.

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet i åbningstiden eller ved at skrive til .