Fremleje

Fremleje af dit værelse eller lejlighed foregår gennem sekretariatet. Det tager tid at udarbejde og få godkendt en fremlejekontrakt, så start i god tid! Din fremlejekontrakt skal nemlig være godkendt senest én måned inden fremlejeperiodens startdato.

Du skal derudover være særligt opmærksom på følgende regler og procedurer i forbindelse med fremleje:

Downloade fremlejekontrakt (DK)

Downloade fremlejekontrakt (EN)

Herunder uddybes reglerne for fremleje. Disse bør læses, hvis du ønsker at fremleje dit lejemål:

Regler for fremleje på Nybrogård Kollegiet

Er årsagen til din fremleje af uddannelsesmæssig karakter, kan du som fremlejegiver fremleje dit lejemål i op til 6 måneder fra den 1. eller 15. i måneden.

Hvis årsagen til din fremleje er af uddannelsesmæssig karakter, kan du fremleje dit værelse i op til seks måneder (dette kan for eksempel være, hvis du skal på udvekslingsophold eller i meritgivende praktik). Dit uddannelses- eller praktiksted under fremlejeperioden skal geografisk være uden for rimelig pendlerafstand af Nybrogård Kollegiet. “Uden for pendlerafstand” defineres som udgangspunkt som uden for Sjælland.

Såfremt du har brug for at fremleje dit lejemål i mere end seks måneder, skal du søge dispensation til dette hos kollegiets bestyrelse. Fremlejeperioden skal starte enten den 1. eller 15. i måneden af hensyn til opkrævning af husleje, som kun kan gøres for en halv eller en hel måned.

Du kan som fremlejegiver maksimalt fremleje dit lejemål i tre måneder fra den 1. eller 15. i måneden, hvis årsagen til din fremleje ikke er af uddannelsesmæssig karakter.

Hvis årsagen til din fremleje ikke er af uddannelsesmæssig karakter, kan du fremleje dit værelse i op til tre måneder. Dette kan for eksempel være, hvis du tager ud at rejse i op til tre måneder i sommerferien.

Fremlejeperioden skal starte enten den 1. eller 15. i måneden af hensyn til opkrævning af husleje, som kun kan gøres for en halv eller en hel måned.

Kollegiets fremlejekontrakt skal altid udfyldes.

Kollegiets fremlejekontrakt (download her) er godkendt af KABs juridiske afdeling, og skal udfyldes, når du fremlejer dit lejemål. Fremleje eller fremlån af dit lejemål uden kontrakt og uden oplysning til sekretariatet er et brud på din lejekontrakt.

Kollegiets fremlejekontrakt skal være udfyldt og godkendt af sekretariatet senest en måned før fremlejeperioden starter.

Fremlejekontrakten skal være godkendt af sekretariatet senest én måned før fremlejeperiodens startdato. Starter fremlejeperioden fx d. 1. marts, skal den udfyldte fremlejekontrakt være afleveret og godkendt af sekretariatet senest d. 1. februar. Det anbefales, at du afleverer din fremlejekontrakt til sekretariatet i sekretariatets åbningstid. På den måde kan du med det samme få svar på, om fremlejekontrakten kan godkendes.

Er fremlejekontrakten ikke afleveret til sekretariatet mindst én måned inden fremlejeperiodens begyndelse, risikerer du, at kontrakten enten ikke kan accepteres eller at fremlejeperioden må rykkes, så startdatoen overholder en-måneds-kravet.

Både fremlejetager og fremlejegiver skal altid være studieaktive gennem hele fremlejeperioden – dokumentation herfor skal vedlægges fremlejekontrakten.

Uanset længden af fremlejen er det et krav, at både fremlejetager og fremlejegiver er studieaktive i hele fremlejeperioden. Sekretariatet skal altid have dokumentation herfor. Dokumentation for fremlejegivers studieaktivitet kan være et optagelsesbrev fra et udenlandsk universitet eller lignende. Dokumentation for fremlejetagers studieaktivitet kan være et optagelsesbrev fra et dansk universitet eller lignende. Er du i tvivl om, hvilken dokumentation der er tilstrækkelig, bedes du kontakte sekretariatet.

Det er IKKE tilladt at tjene penge på at fremleje sit lejemål ud på Nybrogård Kollegiet.

Huslejen skal fastsættes således, at den dækker de reelle udgifter til husleje på Nybrogård Kollegiet for fremlejegiver i fremlejeperioden. Det er IKKE tilladt at fastsætte huslejen højere end dette og dermed tjene penge på at fremleje sit lejemål ud på Nybrogård Kollegiet.

Det er IKKE tilladt at fremleje sit lejemål via airbnb.com eller lignende portaler.

Udlejning via airbnb.com og lignende portaler kategoriseres som fremleje, selvom udlejningen kun foregår over få dage. Da udlejning gennem disse portaler ikke lever op til kollegiets regler for fremleje (idet der f.eks. ikke godkendes fremlejeaftale af sekretariatet, foretages studiekontrol mv.), er der tale om ulovlig fremleje. Dette er alvorligt og kan have konsekvenser for dit fortsatte lejemål på kollegiet. Lad derfor være med at benytte disse sider til at fremleje dit lejemål på Nybrogård Kollegiet.

Rådfør dig altid med sekretariatet, når du skal fremleje dit lejemål.

Der er mange regler, der skal følges og overholdes i forbindelse med fremleje, som kan være svære at holde styr på. For at mindske risikoen for misforståelser og fejl i forbindelse med fremlejen kan du tage kontakt til sekretariatet, som kan hjælpe dig med at udfylde fremlejekontrakten korrekt.

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet i åbningstiden eller ved at skrive til .