Studiekontrol

Download en studiekontrolformular

Som beboer på Nybrogård kollegiet skal du mindst engang om året udfylde en studiekontrol. Studiekontrollen modtager du per brev fra KAB 3 måneder før din lejekontrakt udløber.  Denne skal udfyldes med navn, adresse, uddannelse og uddannelses institution og afleveres til sekretariatet senest 14 dage efter du har modtaget studiekontrollen.

Navn, adresse og lejligheds/vær.nr.

Den studiekontrol du modtager fra KAB er på forhånd udfyldt med dit navn og adresse og lejlighed/værelses nummer. Den studiekontrol du kan få udleveret i sekretariatet skal du selv udfylde med fulde navn og adresse, dvs. Nybrovej 304 og lejligheds/værelses nummer.

Uddannelse og uddannelsesinstitution

Her skal du skrive, hvad din uddannelse hedder og på hvilken uddannelsesinstitution du tager uddannelsen det vil sige, hvilken skole eller universitet du tager uddannelsen. Selvom du er i praktik skal du stadig skrive uddannelsesinstitutionen og IKKE praktik stedet.

Påbegyndt md/år og forventet afsluttet md/år

Her skal du skrive hvornår du startede din uddannelse og hvornår du forventer at afslutte uddannelsen. Der skelnes mellem bachelor uddannelser og kandidatuddannelser, så derfor skal du skrive de to dele af din uddannelse adskilt.

Vær opmærksom på at du ikke skal angive den måned du bliver færdig, men måneden efter. For eksempel bliver du færdig d. 16. juni 2015, skal du skrive juli 2015, og du vil derfor blive forlænget til 1. juli 2015. Årsagen er hertil at du betragtes som studieaktiv en hel måned ad gangen.

Forventer du at forlænge dit studie, det vil sige være længere tid om studiet end den normerede tid eller i forhold til din sidst afleverede studiekontrol, skal du skrive en kort skriftlig begrundelse for forlængelsen enten nederst på studiekontrollen (husk at der skal være plads til stempel og underskrift fra din uddannelsesinstitution) eller på bagsiden af studiekontrollen.

Krydser

Du skal huske at krydse af om du indenfor de sidste 12 måneder har fulgt de foreskrevne uddannelsesforløb og gået til de foreskrevne eksaminer/prøver.

Har du ikke gået på uddannelsen i 12 måneder skal du krydse af om du har overholdt disse to betingelser i den tid du har gået på uddannelsen.

Har du ikke fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og gået til eksaminerne/prøverne skal du udfylde “attestationsblanketten”, som du kan afhente hos KAB.

Dato og underskrift

Her skal du skrive datoen DU underskriver studiekontrollen og din egen underskrift. Du skriver herved under på at de oplysninger du har skrevet i studiekontrollen er korrekte.

Stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen

Nederst på studiekontrollen skal din uddannelsesinstitution stemple og underskrive studiekontrollen. Går du på KU er det tiltrækkeligt at vedlægge et dokument fra KU og din studieaktivitet. Selvom du aflevere en studiebekræftelse fra enten DTU eller KU skal du staddig udfylde en studiekontrol.

Læser du enkeltfag på HF og på studentereksamens niveau skal du vedlægge en kopi af dine SU papirer eller et skema med en studievejleders underskrift på at du har mindst 23 timer ugentligt (17 hvis du har et hjemmeboende barn under syv år). Supplerer du med fag på gymnasieniveau skal du mindst have 16 timer ugentligt.

Er du i praktik er det IKKE praktikstedet som skal underskrive din studiekontrol, men stadig uddannelsesinstitutionen.

Aflevering og godkendelse

Når du har udfyldt din studiekontrol skal den afleveres hos sekretariatet personligt eller i sekretariatets postkasse. Efter sekretariatet har godkendt studiekontrollen vil du få en forlængelse på et år, hvis du er studerende i mere end et år eller til den måned du regner med at blive færdig, hvis du er studerende i mindre end et år. Forlængelsen af din kontrakt kommer med posten indefor 2 til 3 uger.

Hvis sekretariatet ikke kan godkende din studiekontrol vil sekretariatet skrive et brev til dig og lægge det i din postkasse, hvor du vil blive gjort opmærksom på hvorfor studiekontrollen ikke kan godkendes. Du skal få bragt studiekontrollen i orden indenfor senest en uge efter du har modtaget brevet fra sekretariatet.

Er du sent ude med din studiekontrol er det en god ide at aflevere den i sekretariatets åbningstid, så den kan blive godkendt med det samme eller så eventuelle mangler kan blive bragt i orden hurtigst muligt.

Sekretariatet godkender kun originale udfyldte studiekontroller. Sekretariatet godkender derfor ikke studiekontroller på mail, scan af studiekontroller eller billeder af studiekontroller. Det samme gælder for studiebekræftelser fra DTU eller KU. Ligeledes skal stemplet og underskriften fra uddannelsesinstitutionen være den originale. Har du under ingen omstændigheder mulighed for at aflevere den originalt udfyldte studiekontrol for eksempel grundet udenlandsophold, så kontakt venligst sekretariatet per mail så vi sammen kan finde en løsning.