Studieerklæring

Download en studieerklæringsformular

Som beboer på Nybrogård kollegiet vil du minumum én gang om året blive bedt om at udfylde og indsende en studieerklæring. Studieerklæringen modtager du per brev fra KAB 3 måneder før din lejekontrakt udløber. Denne skal udfyldes og afleveres til sekretariatet senest 14 dage efter, at du har modtaget studieerklæringen.

Navn, adresse og lejligheds/vær.nr.

Den studieerklæring, du modtager fra KAB er på forhånd udfyldt med dit navn, adresse og lejligheds-/værelsesnummer. Den studieerklæring, du kan få udleveret i sekretariatet eller downloade her, skal du selv udfylde med fulde navn, adresse og lejligheds-/værelsesnummer.

Uddannelse og uddannelsesinstitution

Her skal du skrive, hvad din uddannelse hedder samt den uddannelsesinstitution, du tager din uddannelse på. Hvis du som en del af din uddannelse er i et praktikforløb, skal du stadig skrive uddannelsesinstitutionen og IKKE navnet på praktikstedet.

Påbegyndt md/år og forventet afsluttet md/år

Her skal du skrive, hvornår du startede din uddannelse, samt hvornår du forventer at afslutte uddannelsen. Der skelnes mellem bacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Er du i gang med din bacheloruddannelse, skal du altså skrive den forventede afslutningsdato på din bacheloruddannelse, også selvom du måske intenderer at læse en kandidatuddannelse derefter.

Vær opmærksom på, at du ikke skal angive den måned du bliver færdig, men måneden efter. Eksempel: Bliver du færdig d. 16. juni 2022, skal du på studieerklæringen skrive juli 2022, og du vil derfor blive forlænget til 1. juli 2022. Årsagen hertil er, at du betragtes som studieaktiv en hel måned ad gangen.

Krydser

Du skal huske at krydse af, om du inden for de sidste 12 måneder har fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og gået til de foreskrevne eksaminer/prøver.

Har du ikke gået på uddannelsen i 12 måneder, skal du sætte krydserne ud fra, om du har overholdt disse to betingelser i den tid, du har gået på din igangværende uddannelse.

Har du ikke fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og gået til eksaminerne/prøverne, skal du udfylde “attestationsblanketten”, som du kan afhente hos KAB.

Dato og underskrift

Her skal angive din egen underskrift samt datoen for, hvornår DU har underskrevet studieerklæringen. Du skriver herved under på, at de oplysninger du har angivet i studieerklæringen er korrekte.

Stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen

Nederst på studieerklæringen skal din uddannelsesinstitution stemple og underskrive din studieerklæring. Tag kontakt til din uddannelsesinstitutions studieadministration og bed dem stemple og underskrive din studieerklæring eller studiebekræftelse.

Hos nogle uddannelsesinstitutioner kan du downloade en studiebekræftelse direkte fra intranettet (fx fra DTU Inside eller KUs selvbetjening). Hvis du kan vedhæfte en sådan studiebekræftelse, behøver du ikke at få stemplet og underskrevet studieerklæringen. Du skal dog stadig udfylde den øverste del af studieerklæringen og aflevere sammen med studiebekræftelsen fra dit studiested. Dette skyldes, at du kun via studieerklæringen dokumenterer (via de to krydser), at du har fulgt dit foreskrevne uddannelsesforløb og gået til de foreskrevne eksaminer/prøver.

Tidligere har vi bedt om et stempel og en underskrift på studiebekræftelsen: Det gør vi ikke længere pr. marts 2022. Hvis du er i tvivl, så kontakt os endelig.

Læser du enkeltfag på HF, skal du vedlægge en kopi af dine SU-papirer eller et skema med en studievejleders underskrift på, at du har mindst 23 timer ugentligt (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn på under syv år). Supplerer du med fag på gymnasieniveau skal du mindst have 16 timer ugentligt.

Aflevering og godkendelse

Når du har udfyldt din studieerklæring, skal den, samt eventuel studiebekræftelse fra dit studiested, afleveres hos sekretariatet personligt eller i sekretariatets postkasse i H-kælderen. Efter sekretariatet har godkendt studieerklæring, vil du få en forlængelse af din lejekontrakt på op til et år. Hvis du er studerende i mere end et år fra den dato, din lejekontrakt står til at udløbe, vil din lejekontrakt blive forlænget med et år. Afsluttes din uddannelse inden for et år fra den dato, din lejekontrakt står til at udløbe, forlænges din lejekontakt til den måned, du regner med at blive færdiguddannet. En skriftlig bekræftelse på forlængelsen af din kontrakt kommer med posten inden for to til tre uger.

Hvis sekretariatet af den ene eller anden grund ikke kan godkende din studieerklæring, vil sekretariatet enten sende dig en mail eller skrive et brev til dig og lægge det i din postkasse. Her vil du blive gjort opmærksom på årsagen til, at din studieerklæring ikke kan godkendes. Du er selv ansvarlig for at få bragt studieerklæringen i orden inden for senest én uge efter, at du har modtaget brevet fra sekretariatet.

Er du sent ude med at få indleveret din studieerkæring, er det en rigtig god ide at aflevere den personligt i sekretariatets åbningstid. På den måde kan sekretatiatet behandle den med det samme, så den kan blive godkendt eller eventuelle mangler kan blive bragt i orden hurtigst muligt.