Opsigelse af lejemål

Ønsker du at opsige dit lejemål, skal dette gøres skriftligt ved at udfylde en opsigelse enten fra sekretariatet eller KAB. Du skal være opmærksom på følgende, når du skal opsige dit lejemål:

Opsigelsesblanket

Download en opsigelsesblanket

Opsigelsesblanketten får du tilsendt med posten med din studiekontrol fra KAB. Den skriftlige opsigelse skal udfyldes og afleveres enten i sekretariatet eller sendes direkte til KAB, og skal altid indeholde en underskrift.

I opsigelsen bedes du om at oplyse din nye adresse. Kan du ikke udfylde hvad din nye adresse bliver, kan du undlade dette, dog vil der blive trukket 75 kr. i gebyr i forbindelse med din flytning.

Opsigelsesperiode

Beboere har i henhold til deres kontrakt en 6 ugers opsigelsesperiode, hvorefter der rundes op til den næst fremkommende 1. i måneden.

Eksempel:

Hvis du d. 28. februar opsiger dit lejemål, tælles der således 6 uger frem, det vil sige frem til d. 11. april. Herefter rundes der op til den næste 1. i en måned, hvilket i dette tilfælde vil være 1. maj. Dermed hæfter du for huslejen indtil denne dato, selvom du er fraflyttet lejemålet.

I tilfælde hvor der er venteliste på lejemål, kan det til tider lade sig gøre at leje lejemålet ud til en anden part tidligere, hvis dette ønskes. I sådanne tilfælde vil den nye beboer stå for betalingen af huslejen. Det skal dog påpeges at dette ikke er en garanti, og man som hovedregel altid vil hæfte for huslejen i hele perioden.