Dispensation

Sekretariatet behandler dispensationsansøgninger af op til tre måneders varighed. Du kan få dispensation til at bo på kollegiet efter endt studie, eller hvis du er imellem to uddannelser (fx bachelor og kandidat). Du ansøger om dispensation ved at udfylde en dispensationsblanket og sende den til , eller aflevere den i Sekretariatets postkasse i H-kælderen.

Download en dispensationsblanket

Har du brug for mere end tre måneders dispensation, skal du sende en særlig ansøgning til Sekretariatet, som derefter skal endelig godkendes af bestyrelsen. Læs mere her.