Forløb for intern flytning

Skrive sig på venteliste

Ønsker du at blive skrevet op på en af ventelisterne til intern flytning, skal du henvende dig i sekretariatet eller skrive til Du bedes oplyse dit fulde navn, e-mail og værelsesnummer, samt hvilken venteliste du vil skrives på og eventuelle særlige ønsker. Vil du skrives på en af listerne til lejlighederne, skal du huske også at oplyse din partners navn, e-mail og eventuelle værelsesnummer, hvis din partner allerede bor på kollegiet.

Herefter skrives du på den interne venteliste. Du kan få oplyst din placering på ventelisten ved at kontakte sekretariatet. Grundet GDPR-lovgivningen er ventelisterne ikke tilgængelige offentlige.

Modtage tilbud

Hvis du er en af de tre første på venteliste til et lejemål, der bliver ledigt, vil du modtage et tilbud i brevform i din postkasse. I tilbuddet vil der stå, hvilket lejemål der er blevet ledigt, hvornår det vil være ledigt fra, om du står nummer 1, 2 eller 3 til lejemåle, samt hvornår tilbuddet senest skal besvares. Dette tilbud skal underskrives og returneres til sekretariatet. Du – og eventuelt din partner, hvis du har fået tilbudt en lejlighed – skal desuden vedlægge dokumentation for, at du/I er studerende i mindst 6 måneder fra indflytningsdatoen. Bor du/I allerede på kollegiet, skal I ligeledes aflevere en opsigelse af jeres nuværende lejemål. Opsigelsesdatoen skal ligge 14 dage efter indflytningsdatoen i det nye lejemål.

Modtager sekretariatet ikke et underskrevet tilbud fra dig indenfor 6 dage eller afleverer du tilbuddet uden tilstrækkelig studiedokumentation, tolkes dette som et “nej tak” til lejemålet, og lejemålet går videre til den/de næste, som står skrevet op til det. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan nå at skaffe studiedokumentation inden besvarelsesfristen, så kontakt sekretariatet hurtigst muligt. Siger du nej til tilbud tre gange, fjernes du fra ventelisten.

Det er vigtigt at understrege, at et underskrevet tilbud ikke er et juridisk bindende dokument, hvilket betyder, at du ikke har ret til lejemålet udelukkende på baggrund af et underskrevet tilbud. Du har først ret til lejemålet, når du har skrevet kontrakt med KAB og indbetalt første husleje og eventuelt depositum.

Kontrakt og depositum

Efter sekretariatet har modtaget dit underskrevne tilbud på lejemålet, sendes dette dokument ind til KAB, som sender dig en kontrakt, der skal underskrives og tilbage sendes til KAB. KAB vil ligeledes sende dig en opkrævning af første måneds husleje samt depositum. Vær opmærksom på, at du kan risikere at skulle indbetale depositum på det nye lejemål før du har fået depositum tilbage på dit førhenværende lejemål.

Overtagelse af nyt lejemål og opgørelse af gammelt lejemål

Der er altid et overlab på 14 dage, når du flytter internt fra et lejemål til et nyt. Disse 14 dage bruges på at sætte det nye lejemål i stand. Når du har flyttet dine ting fra dit gamle lejemål skal du aftale et syn med varmemesteren. Han vurderer herefter, om der er påført skader på dit gamle lejemål, som eventuelt fører til en efterregning.