Venteliste til lejligheder

Kollegiet har 68 lejligheder som man kan skrive sig op til. For at flytte i lejlighed som par skal begge parter være studieaktive fra indflytningsdatoen og mindst 6 måneder frem. Efter 6 måneder er det kun nødvendigt at én af de to, som bor i lejligheden, er studieaktiv.

Personer på den interne venteliste har førsteprioritet til lejlighederne. Den interne venteliste behandles i følgende rækkefølge:

  1. Studerende par der allerede bor på kollegiet – også med barn
  2. En studerende der allerede bor på kollgiet + en ekstern studerende – også med barn

Herefter behandles ansøgere på den eksterne venteliste i følgende rækkefølge:

  1. Enlig studerende med et eller to børn
  2. Studerende par der ikke allerede bor på kollgiet – også med barn

Ønsker du at blive skrevet op på den interne venteliste, bedes du kontakte kollegiets sekretariat. Ønsker du at blive skrevet på den eksterne venteliste, foregår det gennem udlejningsfirmaet KAB. Du kan læse mere her.

Fremlejetagere kan ikke skrives på den interne venteliste. Bemærk desuden, at lejlighederne kun tildeles romantiske par. Hvis den ene part fraflytter, skal den anden part fraflytte lejligheden, og vil blive tilbudt et enkeltværelse. Ved dødsfald gives der dispensation af KAB i op til et år.

Ventelisterne er ikke offentligt tilgængelige, men du kan få oplyst din plads på ventelisten ved at kontakte sekretariatet. Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, før man får tilbudt en lejlighed. De fleste par, som skrevet op på den interne venteliste, bliver tilbudt en lejlighed inden for et år – ofte tidligere.