Venteliste til lejligheder

Kollegiet har 68 lejligheder, som man kan skrive sig op til. For at kunne flytte i lejlighed som par skal begge parter være studieaktive fra indflytningsdatoen og mindst 6 måneder frem. Efter 6 måneder er det kun nødvendigt at én af de to personer, som bor i lejligheden, er studieaktiv.

Personer på den interne venteliste har førsteprioritet til lejlighederne. Den interne venteliste behandles i følgende rækkefølge:

  1. Studerende par, der allerede bor på kollegiet – også med barn
  2. En studerende, der allerede bor på kollgiet + en ekstern studerende – også med barn

Personer på den eksterne venteliste har andenprioritet til lejlighederne. Den eksterne venteliste behandles af KAB.

Ønsker du at blive skrevet op på den interne venteliste, bedes du kontakte kollegiets sekretariat. Ønsker du at blive skrevet på den eksterne venteliste, foregår det gennem udlejningsfirmaet KAB. Du kan læse mere her.

BEMÆRK: Fremlejetagere kan ikke skrives på den interne venteliste. Desuden tildeles lejlighederne kun romantiske par. Hvis den ene part fraflytter, skal den anden part fraflytte lejligheden, og vil blive tilbudt et enkeltværelse. Ved dødsfald gives der dispensation af KAB i op til et år.

Ventelisterne er ikke offentligt tilgængelige. Du kan dog få oplyst din plads på ventelisten ved at kontakte sekretariatet. Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, før man får tilbudt en lejlighed. De fleste par, som skrevet op på den interne venteliste, bliver tilbudt en lejlighed inden for et år – ofte tidligere.